Perianaal abces

 

Wat is een perianaal abces?

Een perianaal abces is een ontsteking van een klier in en rond de anus die zich kan uitbreiden naar de huid rond de anus. Door de ontsteking vormt zich een holte met etter nabij de anus. Met een chirurgische drainage maakt de chirurg een snede in het abces zodat de etter eruit kan. Zo nodig plaatst de chirurg voor de afvoer van de etter een wiek of een drain in de wonde om deze open te houden.

 

Wat zijn de symptomen van een perianaal abces?

Bij een perianaal abces heeft u last van pijn en ervaart u een drukkend gevoel rond de anus waardoor u moeilijk kunt zitten. Soms is er koorts. Het kan zijn dat er reeds spontaan etter uit het abces vloeit.

 

Voorbereiding op de ingreep

Als het abces van buitenaf niet goed zichtbaar is, kan het zijn dat u een echo of een MRI-scan krijgt om de juiste plaats van het abces te bepalen. Als wordt vermoed dat het abces het gevolg is van een ontsteking van de darm, krijgt u op een later tijdstip een MRI of een CT-scan en/of een coloscopie (darmonderzoek).

In overleg met uw chirurg stopt u voor de ingreep zo mogelijk tijdelijk met uw bloedverdunnende medicatie.

 

Voorbereiding op de anesthesie

In overleg met uw chirurg en de anesthesist wordt met u afgesproken of de operatie onder algemene anesthesie of plaatselijke anesthesie plaatsvindt. Voor de operatie heeft u hierover een voorbereidend gesprek met de anesthesist.

U bespreekt de volgende onderwerpen :

  • uw gezondheidstoestand
  • keuze voor algemene of plaatselijke anesthesia
  • aanpassing van uw medicatie voor en na de ingreep
  • informatie over eten en drinken (nuchter zijn)
  • pijnstilling na de operatie
 

De operatie en het postoperatief verloop

Zo nodig wordt u met spoed op de verpleegafdeling opgenomen en geopereerd. U wordt dan opgevangen en begeleid door een verpleegkundige die u voorbereidt op de ingreep. U krijgt voor de ingreep pijnstillende en rustgevende medicatie.

De verpleegkundige brengt u vervolgens naar de operatiekamer waar u een algemene of plaatselijke anesthesie krijgt.

De chirurg maakt een insnede op de plaats van het abces zodat de etter eruit kan. Zo nodig plaatst de chirurg ook een drain voor de afvoer van de etter. Deze drain kan na enkele dagen verwijderd worden. De ingreep duurt ongeveer 15 à 30 minuten.

Meteen na de ingreep gaat u voor observatie naar de ontwaakruimte. Als alles goed gaat, brengt de verpleegkundige u vervolgens terug naar uw kamer op de verpleegafdeling. Daar controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, bloeddruk en de wonde.

Na de operatie heeft u een infuus. Hiermee krijgt u vocht toegediend. Soms wordt er ook antibiotica via het infuus toegediend.

De eerste dagen na de operatie kan het wondgebied erg pijnlijk zijn. Hiervoor krijgt u pijnstillende medicatie. Het wondgebied moet na iedere stoelgang en ook tussendoor worden schoongespoeld. Met de douchesproeikop kunt u het wondgebied gemakkelijk twee à drie maal per dag schoonspoelen.

Vaak is de wonde na de ingreep nog dik. Deze zwelling verdwijnt vanzelf na zo’n drie tot vijf dagen. Om de wonde extra open te houden kan het zijn dat er een wiek in de wonde wordt aangebracht. De wonde is na enkele weken helemaal genezen. Soms keert het abces op dezelfde plaats terug. Dan kan er sprake zijn van een fistel (een gangetje vanuit de darm naar de huid rond de anus).

Na de operatie mag u weer normale voeding gebruiken.

Meestal kunt u 's avonds na de operatie of de volgende ochtend weer rondlopen.

Na de operatie kunt u het gebruik van uw medicatie hervatten.
 
 

Mogelijke complicaties

Bij iedere ingreep bestaat de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals trombose en nabloeding.

Neem bij de volgende klachten meteen contact op met het ziekenhuis :

  • scherpe, hevige pijn rond de anus ondanks de pijnstillers
  • een bloeding die niet stopt
  • temperatuursstijging boven de 38 °C
  • toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied
  • niet kunnen plassen

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek algemene heelkunde. De polikliniek is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 050 45 25 60. Buiten de kantooruren kunt u de dienst spoedgevallen bellen op het nummer 050 45 20 00 of kunt u contact opnemen met uw huisarts.

 

Opnameduur

Uw verblijf in het ziekenhuis kan variëren van één tot drie dagen. Dit is afhankelijk van de operatie en het herstel en genezingsproces na de operatie.

 

Adviezen voor thuis

Mogelijk voelt u zich de eerste dagen thuis nog niet zo fit. Dit is niet verontrustend. Een operatie is nu eenmaal een ingrijpende gebeurtenis. Het lichaam moet in zijn eigen tempo herstellen. Dat heeft tijd nodig. U kunt met lichte activiteiten beginnen en deze uitbreiden zonder te forceren. Het hangt van de ingreep en het genezingsproces af wanneer u weer gewoon kunt functioneren. Meestal voelt u zelf wel wanneer alles weer kan. Bij pijn is het innemen van een pijnstiller meestal voldoende. Na de ingreep is het belangrijk om de stoelgang zacht te houden. Dit kunt u doen door vooral vezelrijk voedsel te gebruiken en voldoende water te drinken.